..simula..

Nabalot ako ng katahimikan
Sa isang sulok ng silid winawaksi ang nakalipas
Naisin ko mang buksan muli ang munting lampara
Wala akong makitang liwanag
Nagkalat ang mga piraso ng papel sa kawalan kasabay ng aking isipan
Tuwid na nakahindig at nakatusok ang pluma sa sisidlan nito
Subalit ang diwa ko ay baluktot
Natutuyo ang tintang nais dumaloy
Manhid naman ang aking emosyon
Tanging ang kabog ng dibdib ang huni sa katahimikan

Sa isang sulok ng silid may sumilay na liwanag
Kumalat ang liwanag sa tulong ng munting lampara
Nasilaw ang aking paningin,luha ay pumatak
Sa alapaap dinuyan ng papel ang aking isipan
Yumapos ang tinta sa plumang panulat
Akin na ito ngayong tangan
At muling sisimulan ang bagong kabanata
July 1,2010
Sa aking silid


 

No comments:

Post a Comment