Lunchtime


Hindi ko na nahintay ang one hour lunch break, sinimulan ko nang kainin ang baong pagkain sa aking thirty minutes break. Gutom na eh!

No comments:

Post a Comment